Divadlo Kámen

Dešťová hůl - aktuality

         česky / english
obrazek24. února 2023: při příležitosti uzavření projektu Dešťová hůl se vyfotografovali jeho hlavní aktéři: zleva Martin Poláček, Kateřina Poláková, Lucie Zachovalová, Lenka Chadimová, Jiří Hájíček, Helena Macháčková, Zdeňka Brychtová, Petr Macháček; chybí Liv Hanne a Anne Katrine Haugenovy, které jsou příliš daleko na to, abychom se tento večer mohli sejít - v Tromsø. Máme je na mnoha jiných obrázcích, například z 20. května 2022. I když projekt oficiálně končí, Dešťovou hůl budeme hrát dál; nadále s náležitou řemeslnou péčí a velkou radostí.
obrazek24. února 2023: dnes večer jsme provedli poslední představení Dešťové hole v oficiálním rámci mezinárodního projektu; hostem provádějícím intermezza byl podruhé za dva roky spisovatel Jiří Hájíček - autor výchozího románu Dešťová hůl; z tohoto románu při intermezzech četl, po divadle přidal autorské čtení z románu a své nově vydané sbírky haiku.
obrazek23. února 2023: před ukončením projektu Dešťová hůl jsme vydali brožuru shrnující podstatné dění v souvislosti s ním za celé dva roky. Brožura obsahuje například seznam všech představení s jednotlivými hosty provádějícími během konkrétního večera intermezza, reflexe a komentáře odborníků, diváků i účastníků projektu a mnoho dalších informací.
obrazek19. listopadu 2022: při dnešním představení v rámci Noci divadel 2022 prováděl intermezza Radovan Dluhý-Smith, badatel provádějící věcné analýzy společenských jevů. Během svých výstupů se zabýval mimo jiné cíleným ovlivňováním počasí lidmi.
obrazek21. října 2022: dnes večer byla hostem provádějícím intermezza skupina Metrobus, která vytváří komentovaná videa z hromadné dopravy. V Dešťové holi jezdí Zbyněk na motórce, lidé z Metrobusu cestovali autobusem - jízda to byla veselá i vážná, pomalá i rychlá, klidná i divoká.
obrazek18. září 2022: ve zkušebně divadla Rådstua Teaterhus v Tromsø proběhl společný veřejný umělecký workshop s partnerkami projektu sestrami Haugenovými. Byl zaměřený na způsoby a metody práce jak při vytváření inscenace, tak při prohlubování tvůrčích dovedností herců a performerů. Během několika hodin jsme se dotkli očištění od náhodných vnějších podnětů a cesty k sobě prostřednictvím fyzických cvičení i minimalistické cesty do podstaty konání skrze konceptuální cvičení. Praxe i debata byly důkladné.
obrazek17. září 2022: po představení Dešťové hole v Tromsø proběhla debata o inscenaci a o její formě a jejích principech; hovořilo se mimo jiné o minimalismu a konceptuálních přístupech, o možnostech, které přináší svobodně prováděná intermezza, o rytmu a jeho vlivu na celkovou komunikaci při představení.
obrazek17. září 2022: provedli jsme čtvrté společné představení inscenace Dešťová hůl s hlavními partnerkami projektu Liv Hanne a Anne Katrine Haugenovými; v Tromsø se na jevišti hovořilo česky a norsky, čeština byla doplněna anglickými titulky.
obrazek17. září 2022: v Rådstua Teaterhus v Tromsø jsme společně s partnerkami projektu sestrami Haugenovými a místní partnerskou organizací HATS uspořádali workshop na téma podnikání v oblasti kultury zaměřený na provozování malých nezávislých divadel v Česku a Norsku. Účast divadelních odborníků z Tromsø a okolí byla nečekaně bohatá; nechyběl mezi nimi ani Egill Palsson, ředitel místního státního divadla.
obrazek16. září 2022: provedli jsme třetí společné představení inscenace Dešťová hůl s Liv Hanne a Anne Katrine Haugenovými; po dvou pražských večerech se tentokrát konalo v Rådstua Teaterhus ve městě Tromsø.
obrazek28. července 2022: pohybovali jsme se na území kmene Kon-taktu, kmene zaměřeného na vodní prostředí, kmene s nesmírně rozvinutou kulturou. Díky náčelníkovi Janovi N i díky dobrému duchovi kmene Josephovi D se nám v areálu strakonické plovárny podařilo zahrát svou verzi Dešťové hole s improvizovanými vstupy několika bojovníků kmene.
obrazek23. června 2022: zakončení sezóny 2021/22 proběhlo na Staroboleslavském dvoře s Dešťovou holí a s MUDr. Karen Pumrovou jako hostem večera (hostem na svém vlastním ranči). Svatojánská noc byla krásná a radostná.
obrazek21. května 2022: po druhém společném představení inscenace Dešťová hůl jsme společně s Liv Hanne a Anne Katrine Haugenovými a diváky debatovali na téma pronikání průmyslu do severské přírody a možností její udržitelnosti. Sestry Haugenovy řešily toto téma už během svých vstupů při představení, poté jsme ho rozebrali důkladněji, včetně dotazů diváků.
obrazek21. května 2022: provedli jsme druhé společné představení inscenace Dešťová hůl s Liv Hanne a Anne Katrine Haugenovými. I toto druhé pražské společné představení bylo doplněno anglickými titulky, a díky tomu se ho zúčastnili i diváci nehovořící česky, včetně honorárního konzula pro severní Norsko Arve Johansena. Při představení i po něm pořídila fotografka Vlasta Nowak zajímavé obrázky.
obrazek21. května 2022: odpolední sérii přednášek v rámci "Arktické soboty" zakončilo vystoupení cestovatele Karla Wolfa, který vyprávěl (a promítal) o své cestě do arktického Norska, v upravené dodávce a s celou rodinou.
obrazek21. května 2022: odpolední sérii přednášek v rámci "Arktické soboty" zahájila Dagmar Johansen, která hovořila (a promítala) o rozdílech života ve střední Evropě a na severu Norska. Dagmar Johansen se zabývá psychoterapií a koučováním, šamanismem, sámskou kulturou. Pochází z Česka a žije v severním Norsku.
obrazek21. května 2022: uspořádali jsme "Arktickou sobotu". Celé odpoledne probíhaly přednášky a debaty o severním Norsku. Přednášejícími byli: Dagmar Johansen (hovořila o rozdílech života ve střední Evropě a na severu Norska), Anna Rasmussen (komentovala své fotografie norské přírody včetně polární záře), Karel Wolf (vyprávěl o své expedici do arktického Norska). Odpoledne mělo i gastronomickou složku. Překvapila nás velmi hojná účast zájemců o přednášky i paralelně probíhající výstavy. (foto Anna Rasmussen)
obrazek20. května 2022: Během celých "arktických dnů" v Divadle Kámen probíhala výstava fotografií Kristýny Suché z incenace Dešťová hůl a současně výstava fotokoláží Evy Pechové nazvaná (Z)mizení, která byla částečně inspirovaná románem Jiřího Hájíčka Dešťová hůl. (foto Kristýna Suchá)
obrazek20. května 2022: večer po představení Dešťové hole se odehrála debata o uměleckých aspektech inscenace, především o principu začlenění krátkých intermezz do jednotlivých představení. Debaty se zúčastnili divadelní kritici a publicisté Vladimír Hulec a Petr Klarin Klár a výtvarná kritička a kurátorka Lucie Váchová, tvůrci inscenace a většina diváků.
obrazek20. května 2022: po půldenním dozkoušení předem na dálku připravené společné inscenace jsme s Liv Hanne a Anne Katrine Haugenovými provedli první společné veřejné představení Dešťové hole. Hledání například různých aspektů pojmu "domov" z úhlu pohledu jihočeského venkova a města (román Dešťová hůl), Prahy (města, kde žijí tvůrci z Divadla Kámen) a arktického Norska (bydliště a působiště sester Haugenových) se tedy konečně propojilo.
obrazek20. května 2022: před představením Dešťové hole proběhla tisková konference o celém projektu podpořeném mimo jiné grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. Na úvod briefingu promluvil honorární konzul pro severní Norsko Arve Johansen.
obrazek19. května 2022: kolegyně a hlavní partnerky projektu Dešťová hůl Liv Hanne a Anne Katrine Haugen provedly společně s Jordim Cortesem Molinou performanci Home Made & Digging into my Magnificent Trashbin Searching for my Life v pražské vile, jejiž prostory nám laskavě zapůjčili příznivci divadla.
obrazek19. května 2022: náš kolega a spolupracovník Haugen Productions Jordi Cortes Molina provedl workshop fyzického divadla a improvizace v Jedličkově ústavu v Praze. Půldenní dílna, které se zúčastnili studenti školy s handicapem a jejich asistenti, byla součástí projektu Dešťová hůl, a uvedl ji honorární konzul pro severní Norsko Arve Johansen.
obrazek15. května 2022: v divadle jsme instalovali výstavu o historii česko-norských vztahů, kterou nám zapůjčilo Velvyslanectví norského království v Praze. Tato výstava bude v divadle přibližně 10 dnů (z důvodu rekonstrukce vodovodního potrubí nemůže být delší), především během Norské soboty 21.5. a kolem ní - při společných představeních s norskými partnerkami projektu.
obrazek30. dubna 2022: naše kolegyně Liv Hanne a Anne Katrine Haugen se připravují - zatím v Tromsø - na sérii společných pražských představení ve dnech 19.-21. května; při Dešťové holi se konečně setkáme na jevišti 20. a 21. května večer
obrazek21. dubna 2022: dnes večer byla hostem provádějícím intermezza kamala z tar-is, která se při svých vstupech zabývala nastíněním práv živého člověka a naznačením možností (sou)žití inherentně svobodných lidí se společenským systémem; věnovala se tedy zcela indiánským motivům, které dokreslila dokonalým kostýmem
obrazek9. dubna 2022: dnes večer byl hostem představení hraného v turnovském Městském divadle Martin Hybler, skladatel, dirigent, aranžér, klavírista; intermezza prováděl na klávesy (většinou - nikoli vždy - se základním zvukem klavíru) a místy vstupoval i do jiných pasáží; celé představení bylo velmi živé a radostné i patřičně bolestné. Světla krásně ovládala Monika Hakenová.
obrazek23. března 2022: dnes večer byl hostem představení Jan Aksamít, znalec v oboru elektrotechniky a elektroniky; elektrotechnika a elektronika je pro současné obyvatele Evropy z některých pohledů tím, čím byla pro americké indiány půda
obrazek19. března 2022: součástí norského víkendu, který připravujeme na 20.-21. května, bude také přednáška cestovatele Karla Volfa o cestě dodávkou za polární kruh; v této souvislosti jsme distribuovali pozvánky na norský víkend na velkém pražském cestovatelském festivalu Holiday World, jehož je Karel Volf klíčovým aktérem
obrazek10. března 2022: postupně připravujeme workshop v Jedličkově ústavu - součást projektu, kterou provedeme v květnu společně s norskými partnery projektu; tento kreativní workshop pro handicapované i "běžné" lidi bude zaměřen na téma "domov" a jeho reflexi prostředky soudobého pohybového divadla
obrazek1. března 2022: pokračujeme v přípravě norského dne a celého norského víkendu, který proběhne v Praze v květnu; komunikujeme s partnerkou projektu Dagmar Johansen a jejím prostřednictvím zároveň s partnerem "Konsulatet for Tsjekkia i Sjovegan, Norge" a jeho zástupcem, honorárním konzulem Arve Johansenem
obrazek9. února 2022: na dálku připravujeme sérii květnových představení s našimi partnery Haugen Produksjoner v Praze a zároveň naše představení a doprovodné akce, které zamýšlíme provést v září 2022 v Tromsø; shora a zleva Liv Hanne Haugen, Anne Katrin Haugen, Irene Hansen z produkční organizace HATS v Tromsø, Kateřina Poláková, Petr Odo Macháček, Helena Macháčková
obrazek27. ledna 2022: při dnešním představení provádělo intermezza 6 mladých herců a hereček z Divadla Škola; po divadle proběhla debata s šéfkou skupiny Irinou Sleptsovou (na snímku s hercem Matvějem Kuzněcovem) o tom, jak se daří divadlu pro rusky hovořící děti v Praze
obrazek15. listopadu 2021: telefonicky komunikujeme s partnerkou projektu Dagmar Johansen a jejím prostřednictvím zároveň s partnerem "Konsulatet for Tsjekkia i Sjovegan, Norge"; připravujeme společné setkání na květen 2022 v rámci mezinárodní cesty norských tvůrčích partnerů do Prahy v souvislosti se sérií společných představení a dalších akcí
obrazek9. listopadu 2021: skrze webové kanály připravujeme sérii představení s hlavním partnerem projektu Haugen Produksjoner - tanečnicemi a performerkami Anne Katrine a Liv Hanne Haugenovými; společná představení v Praze jsou naplánována na květen 2022; shora a zleva Liv Hanne Haugen, Petr Odo Macháček, Helena Macháčková, Kateřina Poláková, Anne Katrine Haugen
obrazek21. října 2021: dnes večer byla hostem provádějícím intermezza dokumentaristka a fotografka Gabriela Kontra; četla ze své nové knihy o fenoménu obřích rave (techno) parties; po divadle nabídla důkladné představení její tvorby historička umění Lucie Váchová (druhá zleva)
obrazek10. října 2021: připravujeme představení s partnerem projektu - Divadlem Škola (spolkem k2e), které se odehraje v lednu 2022; zleva Kateřina Poláková (manažerka projektu), Irina Sleptsova (šéfka Divadla Škola), Helena Macháčková (manažerka Divadla Kámen)
obrazek17. září 2021: dnes večer byl hostem provádějícím intermezza spisovatel Jiří Hájíček - autor výchozího románu Dešťová hůl; z tohoto románu při intermezzech četl, po divadle přidal autorské čtení a debatu
obrazek10. srpna 2021: dnes večer byli hosty provádějícími intermezza dva divadelní improvizátoři ze skupiny Improvize - Jana Machalíková a Jakub Troják
obrazek5. srpna 2021: hostem dnešního představení byl JUDr. Tomáš Nielsen - advokát zabývající se mimo jiné problematikou ochrany základních práv a svobod a principů demokratického právního státu
obrazek4. srpna 2021: při dnešním představení prováděl intermezza MUDr. Jozef Hrušovský - Nijo (druhý zleva) - lékař, homeopat, vizionář, motorkář; poprvé se hrálo v konfiguraci s Lenkou Chadimovou (vlevo) a Lucií Zachovalovou (vpravo)
obrazek26. července 2021: udělali jsme si studijní výlet na vodňanská blata, která jsou dějištěm převážné části románu i hry Dešťová hůl; průvodcem výpravy byl autor románu Jiří Hájíček; foto před domem Julia Zeyera ve Vodňanech
obrazek17. června 2021: při dnešním představení jsme začali shromažďovat odpovědi na diváckou anketu; zjišťujeme v ní, co si lidé myslí o Divadle Kámen a proč k nám chodí
obrazek17. června 2021: zahráli jsme druhou premiéru; hostem provádějícím intermezza byla Gabriela Kontra - autorka fotografií promítaných při představeních Dešťové hole a autorka knihy o fenoménu obřích jednodenních rave (techno) parties (vlevo); zatím jako divák přijel také Jiří Hájíček, autor výchozího románu (druhý zprava)
obrazek16. června 2021: dnešní premiéry se účastnil i norský velvyslanec pan Robert Kvile s chotí
obrazek16. června 2021: zahráli jsme premiéru; hosty provádějícími intermezza byli tanečnice Vanessa Anna a DJ Zdeněk Vejvoda
obrazek10. června 2021: máme elegantní tištěné programy v češtině a angličtině / graficky provedla Blanka Křemenová
obrazek5. června 2021: máme elegantní pozvánky na jednotlivé večery / fotila Kristýna Suchá / graficky provedla Blanka Křemenová
obrazek4. června 2021: máme připravenou a hotovou sadu fotografií Gabriely Kontra a vyzkoušený miniprojektor, kterým si je diváci budou moci v hledišti prohlížet
obrazek3. června 2021: máme potvrzené hosty na dvě premiéry, podrobnosti zde
obrazek24. května 2021: máme naplánované a potvrzené dvě premiéry, odehrají se 16. a 17. června
obrazek19. dubna 2021: máme elegantní fotky ze zkoušek / fotila Kristýna Suchá
obrazek11. dubna 2021: pořídili jsme si dešťovou hůl / ano, v této hře bude vystupovat i titulní hudební nástroj / zdá-li se vám to příliš popisné, nebojte se, nebudeme s ním zacházet jako s prostým hudebním nástrojem, naložíme na něj zásadní metafyzické, alegorické a konceptuální významy, které podstatně přesáhnou jeho fyzikou pozemskou existenci
obrazek1. března 2021: začínáme naplno zkoušet / hra je napsaná, má strukturu a určitý řád / začínáme zkoušet se všemi herci, kteří už prošli předběžnou přípravou / režisér má v očích přiměřenou dávku děsu
Obrázek z galerie
počkejte prosím...