Divadlo Kámen

Můj bratr mesiáš - o projektu

      česky / english             aktuality

Dlouhodobým programem Divadla Kámen je inscenování her volně inspirovaných nejsoučasnější českou literaturou. V rámci projektu Můj bratr mesiáš tvoříme a hrajeme inscenaci vycházející ze stejnojmenného románu českého spisovatele Martina Vopěnky.

Za spojující linku celého projektu považujeme otázku: jak je to dnes s mesiášem? Jak ho poznáme, jak nám žití s ním pomůže žít plný život? Jak mu (ne)můžeme pomoci? Na tuto otázku hledíme z různých úhlů pohledu. Základem je divadlo, které je rozšířené o několik dalších oborů:

Do divadla jsou začleněna několikaminutová intermezza prováděná jednorázovými hosty – buď teoretiky (psychology, sociology, politiky, ...) nebo umělci (tanečníky, hudebníky, literáty, ...), kteří se různými aspekty existence a působení mesiáše v širším smyslu zabývají.

Spolupracujeme s norskou uměleckou (převážně taneční) skupinou Haugen Produksjoner a dalšími přímými účastníky projektu, kteří vycházejí z různých sociálních a národnostních prostředí včetně menšin. Jejich zapojení do samotné hry, která je pro tuto možnost konstruována, nám umožňuje zkoumat a porovnávat různé postoje, pohledy, názory, přístupy, příběhy a zažité vzorce týkající se ústředního tématu. Navíc k představením organizujeme debaty a vyměňujeme si názory a myšlenky. My sami i diváci si tak mnohé ujasňujeme a otevíráme.

Spolupráce s norskými a dalšími partnery umožňuje umělecké komunitě kolem Divadla Kámen také sdílení radostí i strastí v oblasti podnikání v kultuře, která je v dnešní době více než aktuální, ať formou oficiálních workshopů nebo neoficiálních diskuzí a debat.

obrazek Projekt "Můj bratr mesiáš" je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP
"My Brother the Messiah" project is supported by the peoples of Iceland, Lichtenstein and Norway through the EEA Grants.

Kontaktní osoba / contact person: Kateřina Poláková, +420 607 789 429, katerina.marie@divadlokamen.cz

Obrázek z galerie
počkejte prosím...