Divadlo Kámen

inspirace současnou literaturou

Kristína Honzírková: Kosmický individualista

Divadlo Kámen, 20.2. – 4.5.2020
(rozhovor s autorkou najdete zde)

Výstava s názvem Kosmický individualista je výběrem z nejnovější práce slovenské umělkyně Kristíny Honzírkové, která absolvovala ateliér Františka Kowolowského na Fakultě umění Ostravské univerzity. Její malba je definovaná expresivní barevností i spontánně nanášenými tahy tvořícími pozadí pro opakující se animální motivy.

Jestliže jsou ironické subverze typické zejména pro akční tvorbu jejího učitele, tak Honzírková využívá zdánlivě banální náměty zvířat jako nástroj metafory a sarkastické nadsázky odkazující k událostem lidského světa především v malbě. Zvířata někdy zastoupená pouze minimalizovaným znakem se v jejím pojetí stávají aktéry her i erotických radovánek nebo naopak putují pustými abstrahovanými končinami pozemského i vesmírného časoprostoru.

V rané práci malířky se jásavá barevnost navíc pojí také s atributy konzumní společnosti nebo naopak tvoří rámec absurdnímu prostupování dětské hry s tou určenou výhradně pro dospělé, k níž odkazují předměty z plastu nebo pryže jako nafukovací balonek, vibrační panna, plavací kruh či gumová kachnička nebo želatinoví medvídci. Záměrné užívání vyzývavé estetiky vizuálních sdělení se stává v pojetí Honzírkové odlehčenou manipulací s kýčem evokujícím odlesky našeho všedního života, ale současně může být nástrojem jeho zesměšňování nebo kritiky, podobně jako hrou s problematizováním předurčených společenských rolí.

A zatímco v dřívější práci malířky bylo ještě možné pod nánosy rychle vrstvených barevných past rozpoznat fragmenty krajiny, města nebo interiéru, do nichž zasazovala své lidské nebo živočišné hrdiny, na novějších plátnech jejich drobná tělíčka levitují v abstrahovaném prostoru zaplněném prostupujícími se shluky barevných skvrn. Reálně a mnohdy až pitoreskně zachycení zvířecí outsideři překračují pomyslné hranice pozemského bytí, aby se stali součástí snových vizí, v nichž se lehce ironická hra prosazuje v daleko subtilnější formě, aby ustoupila fascinaci formálním řešením struktury prostoru i jeho barevnou vyvážeností.

Lucie Váchová
Obrázek z galerie
počkejte prosím...