Divadlo Kámen

Maximální minimalismus - workshop

workshop, při němž se pokusíme získat základní zkušenost s prostým bytím v prostoru, na jevišti a ve vztahu a nahlédnout do poměrně vzrušujícího způsobu existence

co nejhlubší ponor do scénického minimalismu

během 4 hodin si zkusíte existovat na jevišti (sami i v konfiguraci s dalším člověkem) a (pomalu a minimalisticky) jednat

všechno divadelní bytí má pevné jádro / všechno divadelní bytí je improvizace / čím určenější je jádro/tvar, tím větší je vnitřní svoboda

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazek

Workshop vede režisér Petr Odo M a účastní se ho tři herci DK, kteří pomohou méně zkušeným účastníkům rychleji uchopit principy minimalistického bytí/konání/jednání.

Existujeme, spoluvytváříme prostor a čas / „nic neděláme“ a přitom jsme nesmírně aktivní / máme duševní i fyzický vztah k dalšímu člověku / jsme schopni pohybu – účelného i zbytečného i zdánlivě zbytečného / jsme osvobozeni od zjevných významů a point / zkoušíme jednat podle niterných potřeb / co je minimalistická akce a jaký je její „obsah“?

Na závěr si všichni zájemci zahrají dvouminutové minimalistické minipředstavení podle předem připraveného scénáře. Po workshopu bude ještě čas vše probrat v kamenné kavárně.

Workshop je otevřený všem zájemcům bez ohledu na jejich divadelní zkušenosti.

neděle 8.4.2018 od 17 do 21 h / (vstupenky jsou už vyprodány)

Obrázek z galerie
počkejte prosím...